KELA:n tuki yökastelun hälytinhoitoon

Tiesithän, että voit saada KELA:n vammaistuen yökastelun hälytinhoitoon?

Alle 16-vuotiaan vammaistuen haun yökastelun takia voit tehdä normaalisti hakemuksella EV258. Liitteeksi KELA tarvitsee lääkäriltä C-lausunnon ja kastelupäiväkirjan. Vammaistukea voit hakea kun diagnoosi on asetettu. Oikeus vammaistukeen voidaan myöntää lapsen täytettyä 5 vuotta. Vammaistuessa on 6 kuukauden takautuva hakuaika.

Vasta yli 5-vuotiaan lapsen diagnoosiksi asetetaan kastelu (yökastelu ja/tai päiväkastelu). Vammaistuki voidaan myöntää aikaisintaan 5 vuoden iästä lukien.

Vammaistuen myöntäminen kastelevalle lapselle edellyttää seuraavien edellytysten täyttymistä:

  • lapselle on diagnoosiksi asetettu kastelu
  • kastelu on jatkunut tai jatkuu vähintään 6 kuukauden ajan
  • lapsi on lääkärin hoidossa
  • Lasta hoidetaan aktiivisesti kastelun takia esimerkiksi lääkkeillä, kasteluhälyttimellä tai niiden yhdistelmällä. Aktiivisella hoitamisella tarkoitetaan, että desmopressiinilääkitystä tai hälytinlaitehoitoa tai näiden yhdistelmää käytetään 2-6 viikon ajan yhtäjaksoisesti yökastelun hoitoon.
  • Lääkärinlausunnossa tulee olla tarkka selvitys toteutetusta hoidosta, sen tehosta ja hoitosuunnitelma. Lausunnosta tulee käydä ilmi perusteet hoidon jatkamisesta tai keskeyttämisestä sekä suunnitelma seuraavasta hoitokokeilusta.
  • Kastelusta pidetään päivittäin kastelupäiväkirjaa. Kastelupäiväkirjaa tulee olla pidetty ainakin hoidon aikana. Siitä ilmenee, kuinka kauan hoitoa on jatkettu ja mikä on ollut hoidon teho. Kopio siitä tulee olla hakemuksen liitteenä.

Siirry katsomaan tuotteita yökastelun hoitoon